IV Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2011

21 Września 2011 liczba wyświetleń: 1838

4 października 2011 r. w warszawskim Hotelu Sheraton odbędzie się IV Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2011 - Największe spotkanie kadry zarządzającej branży żywnościowej i handlu w Polsce.

Forum organizuje Grupa PTWP SA, wydawca magazynu Rynek Spożywczy oraz portali portalspozywczy.pl i dlahandlu.pl. Będzie to największe spotkanie dedykowane sektorowi spożywczemu oraz handlowemu. Podczas Forum dojdzie do spotkania kadry zarządzającej producentów i przetwórców oraz przedstawicieli dystrybucji i handlu.

Do udziału w debatach i dyskusjach zaproszeni zostaną parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji branżowych, osoby mające realny wpływ na zmiany w branży spożywczej, zarządy wiodących przedsiębiorstw branży spożywczej oraz przedstawiciele instytucjonalnego otoczenia branży. Organizatorzy pragną stworzyć szeroką platformę do debaty merytorycznej nad aktualnym stanem oraz możliwościami i kierunkami rozwoju rynku spożywczego w Polsce i na świecie.

Główne tematy IV Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2011:

Sesja inauguracyjna:
Polska branża żywnościowa i handel pod presją globalnych zmian
• Trudna sytuacja na rynku - jako przyczyna redefinicji zasad współpracy producentów, przetwórców i handlu
• Walka o surowce w Polsce i na świecie - beneficjenci i przegrani tej sytuacji
• Postępująca integracja pomiędzy handlem, producentami i przetwórcami żywności - jak będzie wyglądał przyszły model kooperacji?
• Zwiększanie kontroli nad łańcuchem żywnościowym elementem sukcesu rynkowego
• Konsolidacja małych i średnich przedsiębiorstw pod narastającą presją konkurencyjną i surowcową
• Polityczno-administracyjne działania na rzecz wsparcia konsolidacji rynku
• Reforma WPR po 2013 r. - jako szansa na poprawę konkurencyjności sektora żywnościowego?
• Priorytety polskiej prezydencji - bezpieczeństwo żywnościowe i nowa perspektywa WPR
• Konsument - zmiany oczekiwań i preferencji zakupowych w sytuacji trwałych podwyżek cen żywności

Sesje tematyczne:
Mleko.
Innowacyjność produktowa polskiego mleczarstwa. Gdzie jesteśmy, jak budować kolejne przewagi konkurencyjne?
• Globalni gracze a polskie firmy - specyfika działań i strategii rynkowych
• Konsolidacja - dla ilu podmiotów jest miejsce na polskim rynku?
• Marka wspólna producentów - powracające projekty współpracy
• Wyzwania związane z zarządzaniem i technologiczno-produktowym rozwojem
• Innowacyjne rozwiązania w obszarze marketingu i pakowania produktów mlecznych
• W co inwestować, aby budować przewagi rynkowe?
• Efektywne budowanie kanałów dystrybucji

Mięso.
Zarządzanie, technologie i produkt a kłopoty z bazą surowcową
• Ścisła współpraca producentów i przetwórców - uwarunkowania konsolidacji pionowej
• Kłopoty z bazą surowcową - import a produkcja własna
• Inicjatywy mające zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność branży
• Rosnąca rola promocji i marketingu w strategiach zakładów mięsnych
• Innowacje produktowe a dodatki do żywności
• Efektywne budowanie kanałów dystrybucji - jak rozłożyć siły?

Owoce/warzywa.
Małe i średnie firmy na rynku przetwórstwa owocowo-warzywnego - innowacyjność i specjalizacja
• Kondycja branży przetwórstwa owocowo-warzywnego w Polsce
• Realia na rynku surowcowym a sytuacja w branży
• Konsolidacja i mainstream czy rynkowa nisza i niezależność
• Szukanie przewag konkurencyjnych, poszerzanie ofert producentów i przetwórców, nisze rynkowe
• Efektywność i optymalizacja działań - sprawne zarządzanie kosztami
• Perspektywy dla firm przetwórstwa owocowo-warzywnego

Finanse.
Rynek fuzji i przejęć w przemyśle spożywczym i handlu
• Sytuacja na polskim rynku M&A w sektorze spożywczym i handlowym
• Finansowanie rozwoju firmy - kredyt, giełda czy inwestor branżowy - co wybrać?
• Jakimi branżami interesują się inwestorzy? Fundusze inwestycyjne w poszukiwaniu okazji rynkowych. Jak rozmawiać z inwestorem?
• Dynamika rynku. Liczby i wartości transakcji ostatnich lat. Pokryzysowa wycena spółek z branży spożywczej i handlowej
• Wpływ zawirowań na rynku finansowym i surowcowym na potencjał inwestycyjny branży spożywczej i handlowej

Zarządzanie/technologie.
Efektywne zarządzanie produkcją w zakładach spożywczych
• Inwestycje w oszczędności - obszary niezbędnych działań na rzecz rozwoju firmy
• Efektywne planowanie i optymalizacja procesów technologicznych
• Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie i wykorzystanie systemów informatycznych
• Optymalizacja i automatyzacja procesów produkcji, pakowania i logistyki
• Efektywność energetyczna - od wdrażania nowych technologii po zmianę dostawcy energii

Handel.
Krótka półka w marketach - oczekiwania sieci wobec dostawców a potrzeby konsumentów
• Współpraca sieci handlowych z dostawcami w sytuacji zawirowań na rynku surowcowym - wnioski na przyszłość
• Multiformatowość jako sposób na przełamanie problemów sieci handlowych
• Czy na polskim rynku detalicznym jest miejsce na mały i średni handel?
• Gwałtowny wzrost znaczenia sieci dyskontowych a pozycja większych formatów sklepów
• Kurczenie się miejsca na sklepowych półkach - czynniki premiujące producentów i przetwórców we współpracy z sieciami handlowymi
• Rozwój rynku produktów private label - przyszłe kierunki i tempo rozwoju
• Polscy dostawcy jako źródło sukcesu cenowego sieci handlowych za granicą?

Więcej informacji i rejestracja uczestników na stronie: http://www.portalspozywczy.pl/konferencje/53496.html