Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna na terenie PGS dofinansowana z WFOŚiGW

Informujemy, że kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna na terenie Agro-Technika SA Oddział Praska Giełda Spożywcza w Ząbkach dofinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.016.295,00zł.