Kanalizacja sanitarna dofinansowana z WFOŚiGW

Informujemy, że kanalizacja sanitarna w ul. Zycha i ul. Skrajnej w Ząbkach dofinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 466.562,00zł.