Konkurs na wykonanie pomieszczeń piwnicznych wraz ze stropem oraz fundamentami części parterowej budynku konferencyjno-szkoleniowego

ATL. Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie pomieszczeń piwnicznych wraz ze stropem oraz fundamentami części parterowej budynku konferencyjno-szkoleniowego.

 

Terminy:

  • do 06.03.2015r. – pobieranie dokumentacji ze strony www. Przedmiar prac stanowi ogólną podstawę do przedstawienia oferty. Osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych informacji oferentom jest Pan Mirosław Morawski Dyrektor ds. Infrastruktury. Bardzo prosimy kierować  pytania drogą elektroniczną na adres e-mail: m.morawski@agrotechnika.pl, bądź telefonicznie pod numerem telefonu (22) 77 15 721
  • do 13.03.2015r. do godziny 1500 – przyjmowanie ofert przez Sekretariat w siedzibie Spółki, 05-091 Ząbki, ul. Piłsudskiego 180. Oferty winny być sporządzone w formie pisemnej i przekazane w zapieczętowanej kopercie.
  • 16.03.-20.03.2015r. – ewentualne dodatkowe negocjacje z oferentami.
  • 23.03.2015r. o godzinie 1500– ogłoszenie wyników postępowania na niniejszej

DOKUMENTY DO POBRANIA

  1. Specyfikacja istotnych warunków konkursu ofert
  2. Przedmiar
  3. Architektura
  4. Konstrukcja