Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Projekt współfinansowany

z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego

         

 

 

Dofinansowanie w kwocie 76.000 zł projektu:

 

      „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem usługi monitorowania, lokalizacji, stanu oraz warunków przechowywania paletowych jednostek ładunkowych z wykorzystaniem inteligentnych sieci sensorycznych”

 

 

      W ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”

 

 

Umowa  nr RPMA.01.02.00-14-5162/16-00