Rolnik będzie mógł sprzedać żywność własnego wyrobu

21 Listopada 2016 liczba wyświetleń: 1097

Sejm przyjął ustawę ułatwiającą rolnikom sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa. W myśl nowych przepisów rolnik będzie mógł sprzedać produkty przez siebie przetworzone – bez konieczności zakładania firmy. Przychody z tego tytułu do wysokości 20 tys. zł rocznie będą zwolnione z podatku.

Od rolników będą mogli kupować żywość nie tylko konsumenci indywidualni, ale także placówki zbiorowego żywienia – w tym restauracje i stołówki szkolne. Produkty spożywcze od rolników będą mogły nabywać również sklepy i przedsiębiorcy prowadzący agroturystykę. Żywność tę będzie można oferować także na targach, festynach i kiermaszach.

Nowe przepisy mają ułatwić sprzedaż żywności wytworzonej we własnym gospodarstwie, co było od lat postulatem licznej grupy rolników. Do tej pory rolnik mógł sprzedawać tylko produkty nieprzetworzone, np. ziemniaki, jabłka czy jaja. Dzięki nowym przepisom, z produktów pochodzących z własnej uprawy lub chowu rolnik będzie mógł wytworzyć np. szynki, kiełbasy, pasztety, masło, ser, dżemy, marynaty, pierogi, płatki czy oleje i sprzedać je konsumentowi. Wobec rolniczej sprzedaży detalicznej będzie się stosować minimalne przepisy sanitarne. Dzięki temu będzie ona wyłączona spod przepisów sanitarno-higienicznych, które obowiązują wielkie przetwórnie.

Rozporządzenie do przyjętej ustawy określi limity działalności prowadzonej przez jeden podmiot w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz wymagania higieniczne dla prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną. Rozporządzenie wejdzie w życie wraz z ustawą z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Do wartości sprzedaży 20 tys. zł rocznie, rolnik będzie zwolniony z płacenia podatku. Powyżej tej kwoty będzie go obowiązywał dwuprocentowy podatek ryczałtowy.