Słoneczne zakupy w Bruno Tassi

13 Kwietnia 2012 liczba wyświetleń: 3235

Akcja promocyjna w Bruno-Tassi

Regulamin akcji promocyjnej

 1. Organizatorem promocji jest Grupa Bruno Tassi*
 2. Promocja trwa od 8 marca 2012 do 9 czerwca 2011 i składa się z trzech edycji gazetek promocyjnych, które ukazywać się będą w terminach:
  • Od 8 marca do 7 kwietnia 2012
  • Od 10 kwietnia do 5 maja 2012
  • Od 7 maja do 9 czerwca 2012
 3. Akcją promocyjną objęci są wszyscy klienci spółek organizujących promocję „SŁONECZNE ZAKUPY”.
 4. Produkty biorące udział w promocji „SŁONECZNE ZAKUPY” będą w cyklach miesięcznych umieszczane w specjalnej ulotce promocyjnej dostarczonej do Państwa sklepu.
 5. W przypadku, gdy jedna firma jest właścicielem kilku sklepów rozliczany będzie każdy sklep indywidualnie, zakupy z kilku punktów nie mogą się sumować.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów, które były w poprzednich edycjach promocji „SŁONECZNE ZAKUPY”.
 7. Informacje o obrocie na produktach biorących udział w promocji „SŁONECZNE ZAKUPY” dostępne będą w oddziałach organizatora oraz u przedstawicieli handlowych obsługujących Państwa firmy.
 8. Warunkiem uczestnictwa w promocji „SŁONECZNE ZAKUPY” jest terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec spółek organizujących promocję.
 9. NAGRODA I KATEGORII

  Klienci, którzy w okresie trwania akcji(trzy edycje gazetki) „SŁONECZNE ZAKUPY” zakupią produkty umieszczone w gazetkach promocyjnych w ilości min:

  • 1800 kg mają możliwość zakupu w cenie 1 zł netto za osobę tygodniowego pobytu w Turcji lub Hiszpanii z opcją pobytu All Inclusive. Będą to wspólne wyjazdy na przełomie września i października 2012.
  • Każda wielokrotność zakupionej ilości 1800 kg skutkuje otrzymaniem możliwości zakupu kolejnego jednoosobowego tygodniowego pobytu w Turcji lub Hiszpanii w cenie 1 zł netto (3600 kg - 2 wycieczki jednoosobowe, 5400 kg – 3 wycieczki jednoosobowe).
  • Dokładny termin oraz miejsce pobytu(hotel) zostanie podany zwycięzcom do 15 lipca 2012.
  • Klient ma możliwość dokupienia dodatkowej wycieczki, o tym fakcie musi być poinformowany organizator do 15 lipca 2012.
  • Wycieczki nie mogą być odsprzedawane osobom trzecim, korzysta z nich tylko właściciel sklepu lub wskazany przez Niego pracownik
 10. NAGRODA II KATEGORII:

  Klienci, którzy w okresie trwania akcji (trzy edycje gazetki)„SŁONECZNE ZAKUPY” zakupią produkty umieszczone w gazetkach promocyjnych w ilości min:

  • 1000 kg mają możliwość zakupu w cenie 1 zł netto za osobę pobytu weekendowego dla jednej osoby w atrakcyjnym ośrodku SPA.
  • Każda wielokrotność zakupionej ilości 1000 kg skutkuje otrzymaniem możliwości zakupu w cenie 1 zł netto kolejnego jednoosobowego pobytu weekendowego (2000 kg – pobyt weekendowy dla dwóch osób, 3000 kg – pobyt weekendowy dla trzech osób).
  • Dokładny termin i dostępne ośrodki SPA zostaną podane zwycięzcom do 15 lipca 2012.
  • Klient ma możliwość dokupienia dodatkowej wycieczki, o tym fakcie musi być poinformowany organizator do 15 lipca 2012.
  • Pobyt weekendowy nie może być odsprzedawany osobom trzecim, korzysta z nich tylko właściciel sklepu lub wskazany przez Niego pracownik.
 11. NAGRODA III KATEGORII BON TOWAROWY:

  Klienci, którzy w okresie trwania akcji (trzy edycje gazetki) „SŁONECZNE ZAKUPY” zakupią produkty umieszczone w gazetkach promocyjnych w ilości min

  • 300 kg otrzymuje BON TOWAROWY o wartości 300 zł netto
  • Bon Zakupowy będzie rozliczony po zakończeniu każdego etapu promocji(co miesiąc) i będzie ważny przez okres 1 miesiąca od momentu rozliczenia danego etapu akcji promocyjnej.
  • Bon Towarowy klient wykorzystuje na zakup produktów firm uczestniczących w pro-mocji „SŁONECZNE ZAKUPY”.
 12. Klienci biorący udział w akcji promocyjnej dowolnie decydują, której kategorii nagrodę będą realizować w ramach dokonanych przez siebie zakupów.
 13. Nagrody "Kategorii I" i Nagrody "Kategorii II" będą rozliczone po zakończeniu akcji promocyjnej (3 edycje gazetek) najpóźniej do 15 lipca 2012
 14. Nagroda "Kategorii III" może być zrealizowana przez klienta po zakończeniu pierwszej edycji zgodnie z terminami zawartymi w pkt 2 Regulaminu Promocji.
 15. W momencie wykorzystania przez klienta Bonu Towarowego w czasie trwania promocji ilość zakupionego towaru zeruje się. Klient rozpoczyna w takim wypadku zbieranie ilości od po-czątku.
 16. Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w oddziałach Organizatora oraz u przedstawicieli handlowych.
 17. Szczegółowy regulamin dostępny jest w oddziałach Organizatora oraz na stronach internetowych spółek organizujących promocję:
  • www.brunotassi.com.pl
  • www.bruno-tassi.pl
  • hurtownie-deko.pl

Postanowienia końcowe

 1. Udział w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone w szczegółowym regulaminie znajdującym się w oddziałach organizatora lub na stronach internetowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród oraz regulaminu z przyczyn niezależnych od organizatora promocji.

*W skład Grupy Bruno Tassi wchodzą następujące spółki: Bruno Tassi Sp. z o.o. Warszawa ul. Marywilska 26, Bruno Tassi Północ Sp. z o.o. Gdańsk ul. Reja 3, Deko Sp. z o.o. Gdańsk ul. Piekarnicza 6, Jakomex Sp. z o.o. Reguły k./Warszawy, Pekmar Sp. z o.o. Kielce ul. Jagiellońska 70.