Kontakt

Praska Giełda Spożywcza S.A.

Oddział PGS

ul. Piłsudskiego 180

05-091 Ząbki k/Warszawy

tel. (+48 22) 77 15 701

fax (+48 22) 77 15 702

biuro@pgsgrupa.pl

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000050057,
REGON: 012431334-00029,

NIP: 125-00-00-295

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz kontaktowy: